Články

Osobní bankrot 2018

Osobní bankrot 2018

Osobní bankrot 2018

Oddlužení trvá pět let – během té doby vám na život zůstává jen nutné minimum, pak se ale zbytek závazků smaže a začínáte s čistým štítem. Osobní bankrot navíc zastavuje exekuci; dluhy se přestávají exekučně vymáhat a nové dělat nesmíte.

Soud schválí vyhlášení osobního bankrotu (oddlužení) tomu, kdo prokáže, že zvládne během pěti let vyrovnat aspoň třetinu dluhů, má závazky nejmíň ke dvěma věřitelům a je v prodlení víc než třicet dní.

U osob samostatně výdělečně činných je to složitější – soud vyhlášení osobního bankrotu povolí, když souhlasí věřitelé, jejichž pohledávky vznikly v podnikatelské činnosti dlužníka. I bez souhlasu věřitelů může podnikatel na oddlužení dosáhnout, když jde o pohledávky, které se nepovedlo uspokojit v dřívějším insolvenčním řízení, ve kterém soud zrušil konkurz pro nedostatečný majetek dlužníka.

Osobni bankrot 2018

Osobni bankrot 2018

Jak podat návrh na oddlužení

Žádání o oddlužení má od loňska nová pravidla. Dřív směli dlužníci návrh na oddlužení soudu podávat sami, nebo ho sepsat prakticky s kýmkoli. Často narazili na podvodníky, kteří si za vyhotovení návrhu účtovali nepřiměřené částky a návrhy podávali i za lidi, kteří na osobní bankrot neměli šanci dosáhnout.

Dnes už může dlužník podat návrh na oddlužení sám jen v případě, že má právnické vzdělání magisterského stupně nebo složil zkoušku pro insolvenční správce. Ostatní se musejí obrátit na advokáta, notáře, insolvenčního správce nebo soudního exekutora, který návrh na oddlužení za úplatu zpracuje a podá krajskému soudu. Nesmí jít ale o exekutora, který proti vám vede exekuci.

Návrhy na oddlužení smějí za dlužníky zpracovávat také neziskové organizace s akreditací od Ministerstva spravedlnosti, na rozdíl od výše jmenovaných ale musejí službu poskytovat zdarma.

Seznam akreditovaných právnických osob najdete na webu ministerstva. Na základě přechodného ustanovení smějí do poloviny letošního roku poskytovat oddlužovací poradenství bezplatně také neziskovky, které akreditaci nemají, ale dluhovým poradenstvím se zabývaly už před účinností novely (tedy před prvním červencem 2017).

Návrh na oddlužení musí obsahovat

 • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících pěti letech,
 • údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky,
 • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší,
 • seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které dlužník v insolvenčním řízení už dřív předložil,
 • listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky,
 • písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se s dlužníkem dohodl, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 procent jeho pohledávky.

Návrh na povolení oddlužení se podává ke krajskému soudu, podle místa bydliště. Je třeba v něm vysvětlit, jak k úpadku došlo, a vyjmenovat všechny závazky a dluhy.

Manželé můžou žádat o oddlužení společně. Osobní bankrot teoreticky může vyhlásit jen jeden, v praxi to ale dělá problémy. Jestli za dluhy odpovídáte oba a vznikly v době manželství, je lepší podat návrh dohromady, předejdete tak dalším soudům a exekucím proti druhému z vás.

V návrhu na oddlužení uvedete, jakou cestu oddlužení preferujete: splátkový kalendář, nebo zpeněžení majetku. Buď přijdete o většinu příjmů na příštích pět let, nebo o veškerý majetek. Každopádně musíte vyrovnat alespoň třetinu dluhů.

Soud návrh zamítne, když:

 • nabyde dojmu, že máte nepoctivý záměr,
 • plnění, které by při oddlužení dostali nezajištění věřitelé, bude nižší než třicet procent jejich pohledávek (ledaže s nižším plněním sami souhlasí),
 • průběžné výsledky řízení ukazují, že máte k plnění povinností v insolvenčním řízení lehkomyslný nebo nedbalý přístup.

Oddlužení trvá pět let – během té doby vám na život zůstává jen nutné minimum, pak se ale zbytek závazků smaže a začínáte s čistým štítem. Osobní bankrot navíc zastavuje exekuci; dluhy se přestávají exekučně vymáhat a nové dělat nesmíte.

Soud schválí vyhlášení osobního bankrotu (oddlužení) tomu, kdo prokáže, že zvládne během pěti let vyrovnat aspoň třetinu dluhů, má závazky nejmíň ke dvěma věřitelům a je v prodlení víc než třicet dní.

U osob samostatně výdělečně činných je to složitější – soud vyhlášení osobního bankrotu povolí, když souhlasí věřitelé, jejichž pohledávky vznikly v podnikatelské činnosti dlužníka. I bez souhlasu věřitelů může podnikatel na oddlužení dosáhnout, když jde o pohledávky, které se nepovedlo uspokojit v dřívějším insolvenčním řízení, ve kterém soud zrušil konkurz pro nedostatečný majetek dlužníka.

Jak podat návrh na oddlužení

Žádání o oddlužení má od loňska nová pravidla. Dřív směli dlužníci návrh na oddlužení soudu podávat sami, nebo ho sepsat prakticky s kýmkoli. Často narazili na podvodníky, kteří si za vyhotovení návrhu účtovali nepřiměřené částky a návrhy podávali i za lidi, kteří na osobní bankrot neměli šanci dosáhnout.

Dnes už může dlužník podat návrh na oddlužení sám jen v případě, že má právnické vzdělání magisterského stupně nebo složil zkoušku pro insolvenční správce. Ostatní se musejí obrátit na advokáta, notáře, insolvenčního správce nebo soudního exekutora, který návrh na oddlužení za úplatu zpracuje a podá krajskému soudu. Nesmí jít ale o exekutora, který proti vám vede exekuci.

Návrhy na oddlužení smějí za dlužníky zpracovávat také neziskové organizace s akreditací od Ministerstva spravedlnosti, na rozdíl od výše jmenovaných ale musejí službu poskytovat zdarma.

Seznam akreditovaných právnických osob najdete na webu ministerstva. Na základě přechodného ustanovení smějí do poloviny letošního roku poskytovat oddlužovací poradenství bezplatně také neziskovky, které akreditaci nemají, ale dluhovým poradenstvím se zabývaly už před účinností novely (tedy před prvním červencem 2017).

 sebou

Návrh na oddlužení musí obsahovat

 • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících pěti letech,
 • údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky,
 • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší,
 • seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které dlužník v insolvenčním řízení už dřív předložil,
 • listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky,
 • písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se s dlužníkem dohodl, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 procent jeho pohledávky.

Návrh na povolení oddlužení se podává ke krajskému soudu, podle místa bydliště. Je třeba v něm vysvětlit, jak k úpadku došlo, a vyjmenovat všechny závazky a dluhy.

Manželé můžou žádat o oddlužení společně. Osobní bankrot teoreticky může vyhlásit jen jeden, v praxi to ale dělá problémy. Jestli za dluhy odpovídáte oba a vznikly v době manželství, je lepší podat návrh dohromady, předejdete tak dalším soudům a exekucím proti druhému z vás.

V návrhu na oddlužení uvedete, jakou cestu oddlužení preferujete: splátkový kalendář, nebo zpeněžení majetku. Buď přijdete o většinu příjmů na příštích pět let, nebo o veškerý majetek. Každopádně musíte vyrovnat alespoň třetinu dluhů.

Soud návrh zamítne, když:

 • nabyde dojmu, že máte nepoctivý záměr,
 • plnění, které by při oddlužení dostali nezajištění věřitelé, bude nižší než třicet procent jejich pohledávek (ledaže s nižším plněním sami souhlasí),
 • průběžné výsledky řízení ukazují, že máte k plnění povinností v insolvenčním řízení lehkomyslný nebo nedbalý přístup.

KDYŽ UŽ MUSÍTE…

… půjčte si u někoho normálního

Většinou nejvíc ušetříte, když nekoupíte. Ale jsou i půjčky nezbytné a jsou půjčky, které si na sebe vydělají. Pokud úvěr vážně potřebujete, nechejte si porovnat nabídky. A pokud bude půjčka nesmysl, řekneme vám to.

Chci půjčit na plánované výdaje

Kolik za návrh zaplatíte

Odměna za zpracování návrhu na povolení osobního bankrotu pro advokáta, notáře, insolvenčního správcenebo soudního exekutora, nesmí být vyšší než 4000 korun bez DPH, případně 6000 korun bez DPH, pokud jde o společné oddlužení manželů.

Odměna se neplatí předem, ale až po zahájení insolvenčního řízení: odborník, který vám návrh zpracoval, svoji „pohledávku“ uplatní ve lhůtě třiceti dnů stejně jako ostatní věřitelé. Když soud návrh na oddlužení zamítne, zároveň dlužníkovi nařídí, aby uhradil odměnu za sepsání a podání návrhu.

Když je návrh podaný

Soud by měl během několika hodin ověřit, jestli je návrh podaný správně, a vydat vyhlášku o insolvenčním řízení, kterou uveřejní v insolvenčním rejstříku a na úřední desce soudu. V té chvíli se rozbíhá insolvenční řízení, takže se zastavuje exekuce, exekutoři i věřitelé musejí přestat pohledávky vymáhat mimo insolvenční řízení. Když nakonec soud návrh na oddlužení zamítne, vymáhání se znovu rozbíhá.

Po zahájení  insolvenčního řízení se můžou věřitelé přihlašovat s pohledávkami, mají na to třicet dnů od chvíle, kdy soud kývne na insolvenční návrh a rozhodne o úpadku dlužníka.

Nakonec proběhne schůze věřitelů, kde hlasují, jakou cestou má oddlužení probíhat. Když na schůzi žádný věřitel nepřijde nebo se nevyjádří, rozhoduje o způsobu oddlužení soud. Mnohem častější je splátkový kalendář.

Splácíte pět let

Celý průběh oddlužení a splácení hlídá insolvenční správce určený soudem. Insolvenčního správce dlužník musí platit. Soud vám může v úvodu oddlužení nařídit, abyste správci zaplatili zálohu – maximálně padesát tisíc, většinou ale záloha bývá podstatně nižší, soud zohledňuje možnosti dlužníka.

Kolik budete měsíčně splácet a kolik vám zbyde, ukáže naše kalkulačka. Dozvíte se v ní také, jestli máte na povolení oddlužení naději a kolik budete platit insolvenčnímu správci.

autor článku Petra Dlouhá penize.cz

 

     
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com